ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

cafe bar, Πρατήριο καυσίμων Shell

Άγιοι Απόστολοι Βοιών

Μανωλαριάνικα

Τηλέφωνο

697 222 5410