Νέα του Συλλόγου μας

Παράταση θητείας ΔΣ και ΕΕ 

Λόγω της αναποτελεσματικής προσπάθειας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2020, αφού η πανδημία έχει επηρεάσει όλη τη Χώρα και παρατείνεται για νέα προσπάθεια Γενικής Συνέλευσης  μέχρι 11 Απριλίου 2021 με την επιφύλαξη περαιτέρω παράτασης για την ανάκληση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από την πανδημία με τον ιό Covid 19.

Ως εκ τούτου παρατείνεται η θητεία του Διοικητού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής μέχρι 11 Απριλίου 2021.