Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  1.  ΨΑΡΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος
  2.  Αντιπρόεδρος Α ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
  3. ΤΕΓΚΑ ΚΑΛΙΟΠΗ Αντιπρόεδρος Β 
  4. ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Γραμματέας 
  5. ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ Αναπληρωτής γραμματέας 
  6. ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΏΣΤΑΣ Ταμίας
  7. ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ ΓΙΏΤΑ Δημόσιες σχέσεις                   

Η Ελεγκτική Επιτροπή

  1. Πρόεδρος:  Τσέγκας Κυριάκος του Ιωάννη        
  2. Μέλος: Αρώνης Ιωάννης του Γεωργίου
  3. Μέλος: Μπατσάκης Παρασκευάς του Κων.                          

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, είναι διετής και λήγει στις 6-5-2020.