Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  1.  ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΧΡΥΣΩ Πρόεδρος
  2.  ΨΑΡΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Αντιπρόεδρος Α 
  3.  ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ ΓΙΩΤΑ Αντιπρόεδρος Β 
  4. ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ.Γραμματέας 
  5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Γραμματέας 
  6. ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ταμίας
  7. ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δημόσιες Σχέσεις                   

Η Ελεγκτική Επιτροπή

  1. Πρόεδρος:  ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
  2. Μέλος: ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  3. Μέλος: ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                        

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, είναι διετής και λήγει στις 12-6-2024.