Σκοποί του Συλλόγου

ΣΚΟΠΟΙ

 1. Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων:

α. μεταξύ των μελών του Συλλόγου

β. μεταξύ των απανταχού Βατικιωτών

γ. με άλλους Συνδέσμους, σπουδαστικούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς κ.α. της Χώρας.

 1. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του Συλλόγου.
 2. Η Διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα του τόπου μας.
 3. Η συμβολή στη πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική   ανάπτυξη των μελών του Συλλόγου αλλά και του τόπου μας.
 4. Η επεξεργασία και επίλυση των τοπικών μας προβλημάτων.
 5. Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις με άλλους Συλλόγους – Συνδέσμους κ.λ.π. και γενικά με κάθε προοδευτικό φορέα, Ελληνικό ή Διεθνή.
 6. Η κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ελεύθερης διακίνησης κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών ιδεών.
 7. Η εκτέλεση κοινωφελών έργων στη περιοχή μας.
 8. Η καθιέρωση ηθικού και υλικού επαίνου, σε φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές.
 9. Η κάθε δυνατή συνδρομή προς την Τρίτη ηλικία.
 10. Σκάκι.

ΜΕΣΑ

 

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι:

 1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής  και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις – εκδρομές, προβολή ταινιών, θέατρο, βιβλιοθήκες, αθλητισμός, αναγνωστήρια, εκθέσεις   και Μ.Μ.Ε.
 2. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικές επιτροπές μελετών, τεχνικές επιτροπές.
 3. Η πραγματοποίηση διαβημάτων – παραστάσεων  στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
 4. Ίδρυση τμημάτων πολιτιστικού, πνευματικού, αθλητικού, καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος όπως τμήμα μουσικής, ζωγραφικής κ.λ.π. 

 

φύση
Άγιος Γεράσιμος