Τοποθεσία (χάρτης)

Πατήστε το Κουμπί Δορυφόρος για να δείτε μια δορυφορική φωτογραφία των Αγίων Αποστόλων.
Με το κουμπί Χάρτης, βλέπετε έναν πολιτικό χάρτη της περιοχής, ενώ το κουμπί Earth χρησιμοποιεί το plugin Google Earth για μια τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής

 

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη