Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος:  Αρώνης Νικόλαος του Παν.                     
  2. Αντιπρόεδρος Α΄: Αρώνης Δημήτριος του Γεωργίου
  3. Αντιπρόεδρος Β΄:  Ψαρράκη Ελένη του Γεωργίου. 
  4. Γενικός Γραμματέας: Δεληγιάννης Παναγιώτης
  5. Αναπληρωτής Γραμματέας: Τσέγκα Καλλιόπη του Παν.
  6. Ταμίας:  Μπατσάκης Κωνσταντίνος του Παν.           
  7. Έφορος Δημ. Σχέσεων: Μέντης Νικόλαος του Θεοδ.                          

Η Ελεγκτική Επιτροπή

  1. Πρόεδρος:  Τσέγκας Κυριάκος του Ιωάννη        
  2. Μέλος: Αρώνης Ιωάννης του Γεωργίου
  3. Μέλος: Μπατσάκης Παρασκευάς του Κων.                          

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, είναι διετής και λήγει στις 5-6-2018.