ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ BOSCH Car Service

ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΤΗΛ. 27340 47910

www.minopetras.com

e-mail: nikolas@minopetras.com

συνεργείο Άγιοι Απόστολοι Βοιών Λακωνίας