ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ

Πολιτικοί Μηχανικοί
Λεωφόρος Σπάρτης 105
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ/FAX : 27340 29055
ΚΙΝ.: 697 7781261 – 693 7165141
e-mail:padipap@otenet.gr